posa't la gorra al zoo de barcelona

Més informació i programa clickant a la imatge o al següent enllaç:

http://posatlagorra.org/barcelona/