Les Balenes treballen la psicomotricitat fina amb una activitat molt divertida.